Συνεργασίες

Στο πέρασμα του χρόνου, το ΚΕΑΠ κατάφερε να δημιουργήσει συνεργασίες εδραζόμενες σε κοινές αντιλήψεις για μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Έτσι, τα τελευταία δέκα σχεδόν χρόνια μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς συνδιοργανώθηκαν ή εντάχθηκαν υπό την αιγίδα τους, περισσότερες από 150 δράσεις.

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή, συνεργασία και σύμπραξη με τους συνεργαζόμςενους φορείς, μας δίνουν τη δύναμη αφενός να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε την αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου μας και αφετέρου να προσφέρουμε, αέναα, την αυτονόητη εκπαίδευση στα παιδιά και τους γονείς τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τόσο οι συνεργαζόμενεις φορείς όσο και το αντικείμενο συνεργασία.

Συνεργαζόμενος ΦορέαςΑντικείμενο Συνεργασίας
Εργαστήριο Προπονητικής του
Κέντρου Έρευνας και
Αξιολόγησης της Φυσικής
Απόδοσης του ΤΕΦΑΑ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
εκπόνηση συγγραμμάτων
εκπόνηση δημοσιεύσεων
συγγραφή βιβλίων
διοργάνωση σεμιναρίων
διοργάνωση ημερίδων
διοργάνωση αγώνων
εκπόνηση εργομετρικών ελέγχων
αξιολόγηση αποτελεσμάτων
εκπόνηση προγραμμάτων
πρακτική άσκηση φοιτητών
Περιφέρεια Θεσσαλίας –
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
διοργάνωση ημερίδων
διοργάνωση αγώνων
διοργάνωση σεμιναρίων
Δήμος Τρικκαίων διοργάνωση ημερίδων
διοργάνωση αγώνων
διοργάνωση σεμιναρίων
Δήμος Καλαμπάκας διοργάνωση ημερίδων
διοργάνωση αγώνων
διοργάνωση σεμιναρίων
Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης διοργάνωση ημερίδων
διοργάνωση αγώνων
διοργάνωση σεμιναρίων
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωση ημερίδων
διοργάνωση αγώνων
διοργάνωση σεμιναρίων
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων τράπεζα αίματος
Επιμελητήριο Τρικάλων εκπόνηση προγραμμάτων
Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων εκπόνηση προγραμμάτων
Άλλοι Αθλητικοί Σύλλογοι διοργάνωση ημερίδων
διοργάνωση αγώνων
εκπόνηση προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκπόνηση προγραμμάτων