Αρχική

Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα.

Η ιστορία του ΚΕΑΠ, του Κέντρου Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα ξεκινάει το 2011, όταν μια παρέα φίλων της πάλης ίδρυσε τη συγκεκριμένη ΜΚΟ στα Τρίκαλα, σε ένα δήμο με ιδιαίτερη αθλητική ιστορία και περίπου 80.000 μόνιμους κατοίκους.

Ο σκοπός του είναι μη κερδοσκοπικός κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και συνίσταται κυρίως στην ομοσπονδιοποίηση και δικτύωση εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του αθλητισμού, της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης και του πολιτισμού, σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ανάδειξη του αθλητισμού ως μέσω προαγωγής: της υγείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Το ΚΕΑΠ, αποτελεί ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας και τα ενδιαφέροντά του, αλλά και οι δράσεις του εκτείνονται και σε άλλους τομείς, πέραν του αθλητισμού, της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης και του πολιτισμού, με σκοπό πάντα την δημιουργία υπεύθυνων πολιτών.

Υπό το πρίσμα αυτό, κάθε χρόνο το Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα, διοργανώνει ημερίδες και προγράμματα κοινής ωφέλειας (βλ Δράσεις).

Δικαιωματικά, αισθανόμαστε υπερήφανοι για τη μαζικότητα της συμμετοχής, ασκούμενων και οικογενειών τους, στα ανωτέρω, αφού, εκτός της μαζικότητας, έρχονται να προστεθούν τα ποικίλα επιτεύγματα, που προσδίδουν μια μεγάλη αίσθηση ικανοποίησης.

Βέβαια, τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις απαιτούν συνεχή προσπάθεια, μεθοδικότητα και συνεργασίες. Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΑΠ, ήδη από τη σύστασή του, συνεργάζεται μεθοδικά και συστηματικά με διάφορους φορείς για την επίτευξη των στόχων του (βλ Συνεργασίες).